Duálne vzdelávanie

Spoločnosť BOAT a.s. sa od školského roka 2015/2016 zapája do systému duálneho vzdelávania pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch:

  • 2487H01 autoopravár – mechanik
  • 2487H02 autoopravár – elektrikár
  • 2487H03 autoopravár – karosár
  • 2487H04 autoopravár – lakovník
Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie

Praktické vyučovanie ako príprava na výkon povolania bude poskytované v našich priestoroch pod individuálnym vedením skúsených odborných inštruktorov. Na jedného inštruktora pripadajú jeden až traja žiaci. Garantujeme praktické vyučovanie na najnovších zariadeniach s využitím najmodernejších technológií, v profesionálnom tíme.

Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole podľa výberu uchádzača – odporúčame SOŠ automobilová Devínska Nová Ves, SOŠ automobilová Trnava, prípadne SOŠ Senec.

Duálne vzdelávanie Duálne vzdelávanie

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa v našom značkovom servise v odbore, ktorý vyštudoval.

BOAT a.s. poskytne žiakovi mesačné štipendium, stravovanie a osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytuje vlastným zamestnancom.

AutoBOAT servisná hala

SOPK Systém duálneho vzdelávania - čítajte viac

PDF Leták na stiahnutie

PDF Informácie na stiahnutie

PDF Osvedčenie o duálnom vzdelávaní